Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurtiçinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Haziran 2019

  • Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 7,8 milyar ABD doları azalarak 201,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,0 milyar ABD doları azalarak 12,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 912 milyon ABD doları artışla 29,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,0 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 545 milyon ABD doları azalarak 3,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 890 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 474 milyon ABD doları artarak 6,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar ABD doları azalışla 7,7 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 431 milyon ABD doları azalışla 2,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8,6 milyar ABD doları azalarak 136,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,1 milyar ABD doları  azalarak 11,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 201,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 60,2'sinin ABD doları, % 34,4’ünün Euro, % 3,9’unun Türk lirası ve % 1,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %47,6’sının ABD doları, %33,0’ının Euro, %19,2’sinin Türk lirası ve % 0,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 201,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 47,6’sını finansal kuruluşların, % 52,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 12,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 72,9’unu finansal kuruluşların, % 27,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Veri (Tablolar) - Haziran 2019

Metaveri

Revizyon Politikası