Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Paylaş
Yazdır

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri - Haziran 2019

  • 2019 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre % 4,5 oranında artışla 239,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,2 oranında azalışla 578,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -368,3 milyar ABD doları iken 2019 Haziran sonunda -338,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre % 3,5 oranında artışla 96,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 5,3 oranında artışla 93,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 8,5 oranında artışla 48,5 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre % 8,4 oranında azalışla 131,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre % 3,6 oranında azalışla 135,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre % 2,9 oranında azalışla 28,8 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 20,9 oranında azalışla 14,6 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 3,5 artışla 49,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre % 0,7 oranında azalarak 311,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre % 3,7 oranında artarak 33,2 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 2,5 oranında azalarak 13,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 7,4 oranında azalarak 75,6 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 3,4 oranında azalarak 102,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - Haziran 2019

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar