Bilgi Edinme

Paylaş
Yazdır

Risk Merkezi Hakkında

Kredi ve kredi kartlarına ilişkin limit ve risk bilgileri, protestolu senet ve karşılıksız çekler ile negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin kayıtlar hakkındaki bilgi, düzeltme vb. talepler, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk Merkezi (TBB-RM) 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçtiğinden, bu tarihten itibaren Bankamızca karşılanmamaktadır. Bu itibarla TBB-RM'nin genel ağ sitesine başvurulması gerekmektedir.

 

Başvuru

Gerçek Kişiler: Online başvuru için tıklayınız... Başvuru formu metni için tıklayınız...
Tüzel Kişiler: Online başvuru için tıklayınız... Başvuru formu metni için tıklayınız...


Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 Nisan 2004'te yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.