Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı

Paylaş
Yazdır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden çıkarılan Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz ve Türk lirası üzerinden düzenlenmiş azami 360 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Bankamız tarafından döviz ve Türk lirası reeskont kredisi kullandırılmaktadır.

Döviz reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçekleştiğinden Bankamız döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, kullanımı ve geri ödemesi Türk lirası üzerinden gerçekleştirilen Türk lirası reeskont kredilerinde; kredilerin vadesine kadar kredi tutarına karşılık gelen ihracat bedeli döviz tutarının Bankamıza satışı kuralı bulunmaktadır. Böylece, Türk lirası krediler aracılığı ile de Bankamız döviz rezervlerine katkı sağlanmaktadır.

Bu bölümdeki tablo, döviz reeskont kredilerinin 2009 yılı Ocak ayından itibaren Bankamız döviz rezervlerine katkısını göstermekte olup, tablodaki son yılın geri kalan aylarına ilişkin geçici veriler aylık olarak güncellenecektir.

Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı