Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı

Paylaş
Yazdır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden çıkarılan Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 240 gün vadeli senetler ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatçısı firmalar, yeni pazarlara ihracat yapan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 360 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Bankamız tarafından reeskont kredisi kullandırılmaktadır.

Reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçekleştiğinden Bankamız döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. Kredilerin ağırlıkla sekiz ay, kısmen dört ay ve daha kısa vadelerde kullandırılması nedeniyle, rezervlere olan katkı kredinin vadesine göre gerçekleşmektedir.

Bu bölümdeki tablo, reeskont kredilerinin 2009 yılı Ocak ayından itibaren Bankamız döviz rezervlerine katkısını göstermekte olup, dört aydan kısa vadeli kullanımların rezervlere etkisinin yansıtılması amacıyla tablodaki son dört aya ilişkin geçici veriler haftalık olarak güncellenecektir.

Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı