Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Eylül 2019

  • Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 14,2 milyar ABD doları azalarak 195,3 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,5 milyar ABD doları azalarak 11,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 242 milyon ABD doları artışla 28,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,9 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 548 milyon ABD doları azalarak 3,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 458 milyon ABD doları artarak 6,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar ABD doları azalışla 7,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 566 milyon ABD doları azalışla 2,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 13,6 milyar ABD doları azalarak 132,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,5 milyar ABD doları  azalarak 11,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 195,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 60,9'unun ABD doları, % 33,5’inin Euro, %4,0’ının Türk lirası ve % 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %52,0’ının ABD doları, %28,9’unun Euro, %18,5’inin Türk lirası ve % 0,6’sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 195,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 46,5’ini finansal kuruluşların, % 53,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 11,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 73,8’ini finansal kuruluşların, % 26,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54,2 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

 

Veri (Tablolar) - Eylül 2019

Metaveri

Revizyon Politikası