Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Kasım 2019

  • Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 15,9 milyar ABD doları azalarak 193,5 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 5,2 milyar ABD doları azalarak 10,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar ABD doları azalışla 27,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 558 milyon ABD doları azalarak 3,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,4 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 1,1 milyar ABD doları artarak 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar ABD doları azalışla 6,2 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 708 milyon ABD doları azalışla 2,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,4 milyar ABD doları azalarak 130,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 5,1 milyar ABD doları azalarak 9,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 60,9'unun ABD doları, % 33,7’sinin Euro, %3,8’inin Türk lirası ve % 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 10,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %49,6’sının ABD doları, %29,6’sının Euro, %20,3’ünün Türk lirası ve % 0,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 193,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 45,5’ini finansal kuruluşların, % 54,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 10,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 71,5’ini finansal kuruluşların, % 28,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Veri (Tablolar) - Kasım 2019

Metaveri

Revizyon Politikası